Tag: ngũ hoàng

Năm 2017: Cách kéo những điều may mắn và tốt đẹp

Năm 2017: Cách kéo những điều may mắn và tốt đẹp

Từ xưa, mỗi khi dọn đến nhà mới, ông bà ta thường dặn nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là góc nhà, để 1 ngày rồi quét sạch đi. Cách này giúp hấp thu những năng lượng không