Tag: lỗi phong thủy xấu

Những lỗi phong thủy xấu sẽ đánh mất may mắn nhà bạn!!

Những lỗi phong thủy xấu sẽ đánh mất may mắn nhà bạn!!

Trong phong thủy, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu, chính vì vậy mà nơi đặt nhà vệ sinh đều là vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích “lấy độc trị độc”. Nếu mở cửa